เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์พร้อมที่จะให้คำตอบกับทุกคำถามของท่าน เรื่องการชำระเงิน หรือเรื่องอื่นๆ ทั้งในภาษาอังกฤษและภาษาไทยที่อยู่ : Golden Triangle Hotel, Tachileik Myanmar.

อีเมล : [email protected]